Latest Blogs

Rss
Created Date: 2018-03-12 Published In: Kosgeb Hits: 82 Comment: 10

Kosgeb girişimcilik hibe destek programı artık 50 bin tl geri ödemesiz hibe, 100 bin tl de kredi ile birlikte 150 bin tl destek sunuyor.

Detayları:

 (1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır. 

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.  

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığıgeri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

(6) Teminat Giderleri KOSGEB Teminat Giderleri Desteği kapsamında %100 desteklenir.

Created Date: 2015-01-27 Published In: Hits: 390 Comment: 10

Kosgeb iş planı nasıl hazırlanır konusu üzerine öncelikle hangi bölümlerden oluşmasını incelemek gereklidir. KSGB Akademi olarak bu videoda iş planı bölümlerini inceliyoruz. Sitemizden hazır iş planını da indirebilirsiniz.

 

Created Date: 2015-01-27 Published In: Hits: 312 Comment: 10

Kosgeb'in uygulamalı girişimcilik eğitiminin içeriği hangi bölümlerden oluşmaktadır? Kosgeb'in Girişimcilere sunduğu desteği almak için gerekli eğitimin içeriği nedir? Hepsi KSGB Akademi ile bu videoda.

 

Created Date: 2015-01-27 Published In: Hits: 749 Comment: 10

KSGB Akademi olarak kosgeb finansal tablolarını excel olarak size sunuyoruz. Nasıl indireceğiniz bu videoda anlatılmıştır. Kosgeb İş Planı için gerekli finansal tablolar bu excel dökümanında bulunmaktadır. İçerisinde tüm formüller vardır. Sadece ilgili yerleri doldurmanız yeterli olmaktadır ve bu sayede kolayca iş planı için finansal tablolarınızı hazırlayabileceksiniz. Hazır kosgeb finansal tabloları ile kolayca iş planınızı tamamlayabilirsiniz.

 

Created Date: 2015-01-27 Published In: Hits: 573 Comment: 10

KSGB Akademi olarak yıllardır kosgeb iş planı, kosgeb projesi hazırlayan uzmanlarımız size destek almış kosgeb iş planlarını indirme imkanı sunuyor.

 

Created Date: 2014-10-24 Published In: Kosgeb Hits: 399 Comment: 10

Girişimcilik Destek Programı

Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitimi almış kişilere işlerini kurduktan sonra Kosgeb’in talebine uygun iş planı hazırlanıldığında 30 bin TL’ye kadar hibe desteği sunulmaktadır. Bu destek girişimcinin destek öncesi harcamaları yapıp faturalandırmasından sonra Kosgeb tarafından belirlenen oranlarda geri dönüşüyle sağlanmaktadır.

Bu destekten yararlanmanız için gerekli faaliyetleri yürütüyor ve iş planı hazırlanmasına destek oluyoruz.

Programın Amacı

  • Girişimciliğin desteklenmesi
  • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
  • Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir

  • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
  • Girişimciler
  • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı
Bu program,

  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
  • Yeni Girişimci Desteği,
  • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
  • İş Planı Ödülünden oluşur.

A)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.
Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

B) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir
Bu destekten;

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kurangirişimciler,
İŞGEM’de yer alan işletmeler
yararlanabilir.

Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

DESTEK UNSURU  

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%) 
(1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%)
(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

3.000

60

Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%70 uygulanır.

70

Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%80 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

15.000

İşletme Giderleri Desteği

12.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000